Management Team
   
  CEO, Dilip Kumar Pokharel
 
 
      Ranjeeta Dulal   Gyaneshwor Panta   Dal Bahadur Lohagun